Cơ Cấu Tổ Chức

09/10/2020 13:45 | : 316

Sơ đồ tổ chức và cơ cấu nhân sự Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Nguyên Anh Group (cập nhật ngày 05/05/2021)
Danh sách nhân sự Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Nguyên Anh Group (cập nhật ngày 31/08/2021)
Group mail ẩn danh Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Nguyên Anh Group (cập nhật ngày 23/10/2021)
Trình ký người đại diện ký thay chứng từ Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Nguyên Anh Group (cập nhật ngày 07/11/2021)


Tin tức liên quan