Dành Cho Nhân Viên NAG

TB - thông báo lịch nghĩ lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/05

TB - thông báo lịch nghĩ lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/05

TB - thông báo lịch nghĩ lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/05

NAG - CẬP NHẬT LỊCH ĐÀO TẠO DỰ ÁN

NAG - CẬP NHẬT LỊCH ĐÀO TẠO DỰ ÁN

Chào Bạn, Ban Quản Trị gửi đến bạn lịch đào tạo các dự án đang triển khai tại công ty; Thành phần tham gia: Bộ phận Quản lý dự án (kênh 3P), QA các kênh, Anh/chị nhân viên kinh doanh - Nội dung: Training về sản phẩm + quy trình bán hàng + Chia sẽ các vấn đề gặp phải trong quá trình bán sản phẩm - Hình thức: Online qua GG Meet Trước mỗi buổi training sẽ có email nhắc lại thời gian kèm link tham gia * Trường hợp có phát sinh thêm lịch training các dự án khác, BQT  sẽ cập nhật thêm và gửi đến Bạn !

NAG - KÝ HIỆU CÁC BIỂU MẪU BAN HÀNH

NAG - KÝ HIỆU CÁC BIỂU MẪU BAN HÀNH

Ký hiệu các Biểu Mẫu Ban Hành, cập nhật đến ngày 23/08/2021 bởi Lương Hữu Phú

NAG - CỔNG TÀI LIỆU NỘI BỘ

NAG - CỔNG TÀI LIỆU NỘI BỘ

Tài liệu nội bộ, Form biểu mẫu, chính sách ban hành,... dành cho nhân viên trực thuộc NGUYÊN ANH GROUP

NAG - Web Portal - CỔNG THÔNG TIN NỘI BỘ 247

NAG - Web Portal - CỔNG THÔNG TIN NỘI BỘ 247

Web Portal - CỔNG THÔNG TIN NỘI BỘ 247