For Outsource Partnerships

TB - thông báo lịch nghĩ lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/05

TB - thông báo lịch nghĩ lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/05

TB - thông báo lịch nghĩ lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/05

NAG - CẬP NHẬT LỊCH ĐÀO TẠO DỰ ÁN

NAG - CẬP NHẬT LỊCH ĐÀO TẠO DỰ ÁN

Chào Bạn, Ban Quản Trị gửi đến bạn lịch đào tạo các dự án đang triển khai tại công ty; Thành phần tham gia: Bộ phận Quản lý dự án (kênh 3P), QA các kênh, Anh/chị nhân viên kinh doanh - Nội dung: Training về sản phẩm + quy trình bán hàng + Chia sẽ các vấn đề gặp phải trong quá trình bán sản phẩm - Hình thức: Online qua GG Meet Trước mỗi buổi training sẽ có email nhắc lại thời gian kèm link tham gia * Trường hợp có phát sinh thêm lịch training các dự án khác, BQT  sẽ cập nhật thêm và gửi đến Bạn !

NAG - KÝ HIỆU CÁC BIỂU MẪU BAN HÀNH

NAG - KÝ HIỆU CÁC BIỂU MẪU BAN HÀNH

Ký hiệu các Biểu Mẫu Ban Hành, cập nhật đến ngày 23/08/2021 bởi Lương Hữu Phú

NAG E-Office bảo trì

NAG E-Office bảo trì

NAG E-Office bảo trì ngày 09/08/2021 bởi team IT

[NAG] - BẢNG HỆ SỐ QUY ĐỔI SẢN PHẨM

[NAG] - BẢNG HỆ SỐ QUY ĐỔI SẢN PHẨM

Bảng hệ số quy đổi sản phẩm của tất cả dự án tại Nguyên Anh Group Áp dụng: Kênh bán Inhouse(TS Bán chéo + TS Chuyên biệt), Kênh bán đối tác (Outsource Partnerships)

NAG - QUY TRÌNH XÁC MINH THÔNG TIN TẠO CODE

NAG - QUY TRÌNH XÁC MINH THÔNG TIN TẠO CODE

Thông tin cập nhật ngày 07/06/2021 bởi Huỳnh Trần Tuyết Trinh

NAG - ĐẦU MỐI NHẬN HỢP ĐỒNG GIẢI NGÂN/GIẤY QUTN

NAG - ĐẦU MỐI NHẬN HỢP ĐỒNG GIẢI NGÂN/GIẤY QUTN

Thông tin cập nhật vào ngày 05 tháng 06 năm 2021 bởi Trung Tâm NAG_Care

NAG - Đầu Mối Liên Hệ Dành Cho Đối Tác

NAG - Đầu Mối Liên Hệ Dành Cho Đối Tác

Thông tin đầu mối liên hệ các kênh bán Partnerships - Sử dụng để gửi mail truyền thông và liên hệ công việc Cập nhật ngày 31/05/2021