For Outsource Partnerships

NAG - Đầu Mối Liên Hệ Dành Cho Đối Tác

NAG - Đầu Mối Liên Hệ Dành Cho Đối Tác

Thông tin đầu mối liên hệ các kênh bán Partnership - Sử dụng để gửi mail truyền thông và liên hệ công việc

NAG - Công Cụ GREEN OFFICE

NAG - Công Cụ GREEN OFFICE

GreenOffice Mobile Apps là công cụ hỗ trợ bán hàng nội bộ dành cho sales - bằng việc thiết kế sẵn các đơn hàng từ các nhà tài chính giúp sales có thể cung cấp thông tin đăng ký và cập nhật tài liệu từ khách hàng một cách nhanh chóng, thuận tiện. Chức năng chính: + Tạo đơn hàng + Theo dõi và nhận thông báo chi tiết đơn hàng. + Cập nhật, bổ sung và điều chỉnh thông tin đơn hàng