HỒ SƠ CÔNG TY

HỒ SƠ CÔNG TY _____________________________________________________TẦM NHÌN – SỨ MỆNH_________LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Tên công ty     CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUYÊN ANH GROUP
Tên viết tắt     NGUYEN ANH GROUP
Địa chỉ     Số 133, Đường Lê Lợi, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Mã số thuế     3702890334
Điện thoại     +84 - 274 6 33 88 96
Email     info@nguyenanhgroup.com
Website     http://www.nguyenanhgroup.com
Nhân viên     Gần 200
Thị trường      Việt Nam
Lĩnh vực     Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, Cơ quan nhà nước, Vận tải Logistics
Ngôn ngữ     Tiếng Việt, Tiếng Anh