HỒ SƠ CÔNG TY

HỒ SƠ CÔNG TY _________________________________TẦM NHÌN – SỨ MỆNH_______________________LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Tên công ty     CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUYÊN ANH GROUP
Tên viết tắt     NGUYEN ANH GROUP
Địa chỉ     Số 133, Đường Lê Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Mã số thuế     3702890334
Loại hình DN     Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Điện thoại     +84 - 274 6 33 88 96
Email    info@nguyenanhgroup.com   /   NAG_Care@nguyenanhgroup.com
Website    http://nguyenanhgroup.com
Nhân viên     Gần 200
Thị trường     Việt Nam
Lĩnh vực     Vận tải Logistics
Ngôn ngữ     Tiếng Việt, Tiếng Anh

CÔNG TY TRỰC THUỘC______________________________________CÔNG TY THÀNH VIÊN