Thích Muốn

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN QUẢN LÝ (KÊNH HRO)

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN QUẢN LÝ (KÊNH HRO)
   + Dịch vụ làm các thủ tục hành chính
   + Dịch vụ giới thiệu việc làm cho các tổ chức, cá nhân trong nước
   + Nghiên cứu, cung cấp thông tin thị trường
   + Dịch vụ tư vấn về quản lý trong các lĩnh vực: tiếp thị, quản lý nhân sự doanh nghiệp, quản lý hành chính, quản lý dự án và quản lý tổng hợp
   + Tư vấn quản trị và hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển kinh doanh
   + Môi giới thương mại, đại diện thương nhân
   + Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch, công bố chất lượng sản phẩm
   +  Dịch vụ tư vấn soạn thảo văn bản, hợp đồng
   + Tư vấn sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, quản trị thương hiệu, bản quyền tác giả, dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
   + Tư vấn thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện
   + Tư vấn đầu tư, tư vấn quản trị doanh nghiệp
Mọi trường hợp cần hỗ trợ khác vui lòng gửi thư điện tử email về địa chỉ cskh@nguyenanhgroup.com  ;  NAG_Care@nguyenanhgroup.com hoặc Zalo @nguyenanhgroup đễ được hỗ trợ