Thích Muốn

KHỐI BÁN HÀNG TRỰC TIẾP (DSA)

 TÀI LIỆU KINH DOANH CẬP NHẬT MỚI NHẤT
* Bảng tóm tắt sản phẩm vay tại Mafc  SP MAFC Tóm tắt Ver 19_10_20.pdf

 

* BẢNG TÍNH KHOẢN VAY ĐƠN GIẢN
BẢNG TÍNH KHOẢN VAY ĐƠN GIẢN_ xlsx.xlsx
* QUY ĐỊNH CHUNG

 CÁC QUY ĐỊNH CHUNG.pdf
* MẪU XÁC NHẬN LƯƠNG VÀ CÔNG TÁC (DÀNH CHO SP HƯỞNG LƯƠNG)
GIẤY XÁC NHẬN CÔNG TÁC VÀ LƯƠNG.pdf
* PHẠM VI BÁN HÀNG TẠI MIRAE ASSET VIỆT NAM
MAFC - Khu vực triển khai SP Ver 23_09.pdf
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC MIREA ASSET CHẤP NHẬN (DÀNH CHO SẢN PHẨM UCCC)
CÁC TCTD (Dành cho SP UCCC).pdf
* DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC PHÁT HÀNH THẺ TÍNH DỤNG ĐƯỢC MIREA ASSET CHẤP NHẬN (DÀNH CHO SP CCS)
TỔ CHỨC PHÁT HÀNH THẺ TD (Dành cho SP CCS).pdf
* BẢNG CÔNG BỐ GIÁ TRỊ XE 2 BÁNH (DÀNH CHO SP UBS)
CÔNG BỐ GIÁ TRỊ XE 2 BÁNH (Dành cho SP UBS).pdf
* DANH SÁCH CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM ĐƯỢC MIREA ASSET CHẤP NHẬN (DÀNH CHO SP LIS)
CÁC CÔNG TY BHNT.pdf

* BẢNG TÍNH UCCC
Bảng Tính UCCC Ver 09_04_2020.xlsx

 

• Add: 36,Đường N14, P.Phú Tân Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam 
• MST: 3702833801                                       • Phone: + 84 27 4633 8896
• E-Mail:info@nguyenanhgroup.com             • Webwww.nguyenanhgroup.com


© 2019 All rights reserved - Designed by NGUYEN ANH GROUP

SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT