Thích Muốn

KHỐI BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI (TSA)

 

1. BẢNG TÍNH KHOẢN VAY ĐƠN GIẢN
/datafiles/30521/upload/files/FILE TÀI LIỆU/BẢNG TÍNH KHOẢN VAY ĐƠN GIẢN_ xlsx.xlsx
2. QUY ĐỊNH CHUNG
 /datafiles/30521/upload/files/FILE TÀI LIỆU/CÁC QUY ĐỊNH CHUNG.pdf
3. MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ VAY VỐN TẠI MIIRAE ASSET VIỆT NAM
/datafiles/30521/upload/files/FILE TÀI LIỆU/ĐƠN ĐỀ NGHỊ VAY VỐN MAFC.pdf
4. MẪU XÁC NHẬN LƯƠNG VÀ CÔNG TÁC (DÀNH CHO SP HƯỞNG LƯƠNG)
/datafiles/30521/upload/files/FILE TÀI LIỆU/GIẤY XÁC NHẬN CÔNG TÁC VÀ LƯƠNG.pdf
5. PHẠM VI BÁN HÀNG TẠI MIRAE ASSET VIỆT NAM
/datafiles/30521/upload/files/FILE TÀI LIỆU/KHU VỰC TRIỂN KHAI SẢN PHẨM.pdf
6. DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC MIREA ASSET CHẤP NHẬN (DÀNH CHO SẢN PHẨM UCCC)
/datafiles/30521/upload/files/FILE TÀI LIỆU/CÁC TCTD (UCCC).pdf
7. DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC PHÁT HÀNH THẺ TÍNH DỤNG ĐƯỢC MIREA ASSET CHẤP NHẬN (DÀNH CHO SP CCS)
/datafiles/30521/upload/files/FILE TÀI LIỆU/TỔ CHỨC PHÁT HÀNH THẺ TD (SP CC).pdf
8. BẢNG CÔNG BỐ GIÁ TRỊ XE 2 BÁNH (DÀNH CHO SP UBS)
/datafiles/30521/upload/files/FILE TÀI LIỆU/GIÁ TRỊ XE 2 BÁNH (UBS).pdf
9. DANH SÁCH CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM ĐƯỢC MIREA ASSET CHẤP NHẬN (DÀNH CHO SP LIS)
/datafiles/30521/upload/files/FILE TÀI LIỆU/CÁC CÔNG TY BHNT.pdf
10. BẢNG TÍNH UCCC
/datafiles/30521/upload/files/FILE TÀI LIỆU/Bảng Tính UCCC Ver 09_04_2020.xlsx

 

• Add: 130,Đường N14, P.Phú Tân Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam 
• MST: 3702833801                                       • Phone: + 84 27 4633 8896
• E-Mail:info@nguyenanhgroup.com             • Webwww.nguyenanhgroup.com


© 2019 All rights reserved - Designed by NGUYEN ANH GROUP

SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT