MAFC - THAY ĐỔI LÃI SUẤT

16/04/2022 11:05 | : 60

Chào Anh/Chị,
Gửi anh/chị thông tin update vận hành thay đổi lãi suất như sau:

- Thay đổi lãi suất cho vay với 1 số schemes sản phẩm, cụ thể là với các schemes có lãi suất 45%/năm sẽ giảm còn 44%/năm. Thời gian áp dụng  15.04.2022

Các sản phẩm: EMPLOYEE CASH LOAN 211,EMPLOYEE CASH LOAN 213,TEACHER CL 303,FASTLOAN GOOD 507,LIFE INSURANCE STANDARD 314,LIFE INSURANCE NORMAL 335, EVN HIGH 311, CC VIP 320, UCCC

- Các hồ sơ đã được up lên hệ thống trước ngày 15.04.2022, vẫn sẽ áp dụng theo chính sách cũ

Tin tức liên quan