Môi trường và cộng đồng

08/10/2020 16:36 | : 469

MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG

NAGR với môi trường
Với mục tiêu phát triển bền vững, NAGR hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong quá trình thiết kế và xây dựng các hệ thống văn phòng như: Ocean Office, Kairos Office, G-Office,... đều là những không gian văn phòng xanh, khu đô thị sinh thái, tòa nhà tiết kiệm năng lượng. Những công trình kiến trúc "xanh" nổi bật gắn với từng dấu ấn phát triển của NAGR
Xem nguyên tắc “xanh” là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như phát triển các dự án, Tập đoàn NAGR không chỉ luôn nỗ lực hết mình trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường, mà còn chú trọng việc tuyên truyền ý thức này tới khách hàng, cộng đồng để cùng nhau xây dựng và gìn giữ môi trường trong lành, xứng đáng với đẳng cấp thương hiệu 5 sao của Tập đoàn đã đề ra.

NAGR với cộng đồng
Tập đoàn xây dựng văn hóa doanh nghiệp trên khát vọng tiên phong với niềm tự hào về giá trị trí tuệ, bản lĩnh và truyền thống nhân văn của người Việt. Văn hóa này không chỉ thể hiện trong chính sách phúc lợi dành cho người lao động, mà còn trong các hoạt động vì sự phát triển chung của cộng đồng xã hội.

Tin tức liên quan