NAG - CONTACT

02/06/2020 15:18 | : 383


Về chúng tôi - Tổng Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Nguyên Anh Group


Mọi thắc măc vui lòng gọi về số + 84 274 6 338 896 - Ms. Ngọc
Hoặc gửi thư điện tử về phòng/ban cần hỗ trợ

1. Phòng Hành Chính Cấp Cao ( Administrator Offices)info@nguyenanhgroup.com
Nhân sự phụ trách: Mr. Trần Ngọc Thức
Chức năng: Cơ quan đầu não của công ty, nhận mọi phản ánh chất lượng dịch vụ, điều phối các phòng ban liên quan.
2. Phòng Nhân Sự (Human Resouces Dep't):hr@nguyenanhgroup.com
Nhân sự phụ trách: Ms. Đinh Thị Thanh Hồng
Chức năng: Nghiệp vụ nhân sự công ty (bao gồm HR và HRBP)
3. Phòng Bán Hàng & Phát Triển Kinh Doanh (Sales & Business Development Dep't): sales@nguyenanhgroup.com
NV phụ trách: Mrs. Lý Thị Thu Hương
Chức năng: Hỗ trợ và xữ lý các tất cả vấn đề của đội bán.
4. Phòng Cảnh Báo Nợ Sớm & Phòng Chống Gian Lận (Early Debt Prevention & Fraud Prevention): phongaf@nguyenanhgroup.com
Nhân sự phụ trách: Mr. Nguyễn Nhật Anh
Chức năng: Nhắc nợ, cập nhật thông tin thanh toán khách hàng, hỗ trợ nghiệp vụ từ phòng AF đối tác.
5. Trung Tâm Hỗ Trợ (Support Center): support.center@nguyenanhgroup.com
Nhân sự phụ trách: Ms Lê Thị Thanh Ngọc
Chức năng: Trung tâm hỗ trợ vận hành
7. Phòng Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng (Customer Service Dep't): cskh@nguyenanhgroup.com
Nhân sự phụ trách: Ms Lê Thị Thanh Ngọc (kiêm)
Chức năng: Nhận phản ánh chất lượng dịch vụ bán hàng.
8. Phòng Dự Án MAFC (MAFC Project Management Dep't): mafc_group@nguyenanhgroup.com
Nhân sự phụ trách: Mr. Nguyễn Trần Quốc Thắng
Chức năng: Đầu mối trao đổi, hỗ trợ dự án MAFC
9. Đơn Vị Kinh Doanh NAG_Care (NAG_Care Dep't) :nag_care@nguyenanhgroup.com
Nhân sự phụ trách: Mr. Trần Văn Nam
Chức năng: Đầu mối trao đổi, hỗ trợ dự án Bảo Hiểm Nhân Thọ, Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ
10. Đơn Vị Kinh Doanh NAG_Credit (Business Unit NAG_Credit): nag_credit@nguyenanhgroup.com

Nhân sự phụ trách: Mr. Nguyễn Trần Quốc Thắng
Chức năng: Đầu mối trao đổi, hỗ trợ dự án MCredit (MC), SHB FC (SH), TPBank khối FICO (TPF), Shinhan Bank Finance (SIN)
11. Đơn Vị Kinh Doanh NAG_Land (Business Unit NAG_Land): nag_land@nguyenanhgroup.com
Nhân sự phụ trách: Huỳnh Trần Kim Thoa
Chức năng: Đầu mối trao đổi, hỗ trợ dự án
 Co-working Office


© 2019 All rights reserved - Designed by NGUYEN ANH GROUP

Tin tức liên quan