Thích Muốn

NAG - Đầu Mối Liên Hệ Dành Cho Đối Tác

Thông tin đầu mối liên hệ các kênh bán Partnership - Sử dụng để gửi mail truyền thông và liên hệ công việc
Group mail support kênh 3P chung: admin_duan@nguyenanhgroup.com
* Email cá nhân:

STT HỌ VÀ TÊN E-MAIL LIÊN LẠC (@nguyenanhgroup.com) CHỨC VỤ/CÔNG VIỆC
1 Nguyễn Đức Anh anh.nguyen CEO
2 Nguyễn Văn Thắng thang.nguyen COO
3 Bùi Trọng Xuân trongxuan.bui CCO
4 Đinh Thị Thanh Hồng thanhhong.dinh HRO
5 Trần Thy Thy thuy.tran CAE
6 Lý Thị Thu Hương thuhuong.ly PBM
7 Huỳnh Trần Tuyết Trinh tuyettrinh.huynh SSA
8 Nguyễn Công Quốc congquoc.nguyen PDM
9 Bùi Trọng Hiếu tronghieu.bui BF
10 Nguyễn Minh Thư minhthu.nguyen BSP
11 Ngô Phương Quỳnh phuongquynh.ngo POS
12 Thái Minh Hiếu minhhieu.thai CRO

* Group Email:

Tên Group Group Email (@nguyenanhgroup.com) Ghi Chú
Quản Lý Đối Tác admin3p Group Quản Lý Đối Tác
Admin Dự Án admin_duan Group Quản Lý Dự Án
Admin Code admin_code Group Quản Lý Code (HRBP)
AF/Debit af_debit Group Quản Lý Nợ Và PCGL

P/S: Nhóm Email Group chỉ nhận thư gửi đến, không có chức năng gửi thư đi.
Mọi trường hợp cần hỗ trợ khác vui lòng gửi thư điện tử email về địa chỉ cskh@nguyenanhgroup.com  ;  NAG_Care@nguyenanhgroup.com hoặc Zalo @nguyenanhgroup đễ được hỗ trợ