Thích Muốn

NAG - ĐẦU MỐI NHẬN HỢP ĐỒNG GIẢI NGÂN/GIẤY QUTN

Chào Anh/chị, Hiện tại quy trình nhận hợp đồng giải ngân và giấy ủy quyền trích nợ có thay đổi. Nay em gửi mọi người thông tịn đầu mối nhận thư như sau:
1. Giấy Ủy Quyền Trích Nợ
- Người nhận: Hà Thị Hương
- Số điện thoại: 037 451 8286
2. Hợp đồng giải ngân SHB FC và TPBank Fico
* SHB FC:
- Người nhận: Hà Thị Hương
- Số điện thoại: 037 451 8286
* TPBank Fico:
- Người nhận: Nguyễn Thị Minh Oanh 
- Số điện thoại: 0898 44 0898
3. Địa chỉ nhận thư: Số 79 Đường 37, Vạn Phúc City, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, HCM.
Anh chị LƯU Ý ghi rõ NỘI DUNG THƯ GỬI BÊN NGOÀI BÌA THƯ 
Ví dụ: HS giải ngân / Giấy ỦY QUYỀN TRÍCH NỢ,....

Anh chị chú ý cập nhật để tránh gửi nhầm, ảnh hưởng đến công việc. Một lần nữa mong các anh chị chủ động cập nhật