Thích Muốn

NAG - [M.A] - THAY ĐỔI QUY TRÌNH HỒ SƠ VAY

Gửi Anh/chị Kinh Doanh.
Bắt đầu từ 04/06/2021, chấp nhận hồ sơ vay từ tất cả các nhà mạng như sau:
* Đối với nhà mạng Vinaphone:
-> Khi UND defer hồ sơ vay, NVKD phải nhập mã OTP từ tổng đài gửi đến số điện thoại đăng ký vay của KH. Nội dung nhập liệu theo cú pháp: OTPxxxx <nội dung comment(nếu có)>
-> NVKD quên nhập mã OTP thì hệ thống sẽ trả defer về đễ bổ sung lại, và thời gian tối đa đễ bổ sung là 4 tiếng (tính từ lúc trả defer).
-> Loại bỏ chứng từ chụp màn hình TTTB cho tất cả các sản phẩm khi làm hồ sơ vay tại MAFC
VD: Hồ sơ đang có DF phone: Không liên lạc được với KH. lúc này hệ thống sẽ trả defer về MBA của sale đồng thời gửi OTP về sđt của KH (ví dụ mã OTP KH nhận đc là 1234)
Sale thao tác trên MBA tại mục ghi chú nhập nội dung: OTP1234 KH nghe điện thoại sau 12h -> và đẩy lại hồ sơ như bình thường.
* Đối với các nhà mạng khác: tạm thời sẽ theo quy trình cũ cho đến khi có thông báo mới.

Chi tiết mọi người xem file đính kèm tại đây !