Thích Muốn

NAG - QUY TRÌNH XÁC MINH THÔNG TIN TẠO CODE

Bước 1: Bộ phận phòng chống gian lận và quản lý rủi ro (AF) nhận danh sách, Hồ sơ ứng viên(File PDF) từ Bộ phận hỗ trợ tạo code (HRBP).  
Bước 2: AF kiểm tra, đối chiếu thông tin Hồ sơ bản cứng hoặc bản Scan hồ sơ(file PDF) của ứng viên gửi đăng ký tạo code bao gồm: Black list Thông tin cá nhân: CMND, SHK, hình ảnh, độ tuổi, MST cá nhân, lịch sử tín dụng CIC, thời hạn của chứng từ… Đơn đăng ký tạo code: chữ ký, cấp quản lý, CMND scan cùng trên đơn
Bước 3: Gọi xác minh thông tin ứng viên: Xác minh thông tin bao gồm: Thông tin cá nhân: Họ tên, ngày sinh, CMND, CCCD, email… Thông tin công việc: Vị trí công việc, cấp quản lý, địa bàn hoạt động…
Thông tin trùng khớp: Pass
Thông tin không trùng khớp: Pending code hoặc ngưng tạo code.
Đồng thời, điều tra, xử lý vi phạm nếu AF phát hiện có dấu hiệu gian lận, theo quy định tại Bộ quy tắc ứng xử của đối tác
Bước 4: Trả kết quả xác minh thông tin ứng viên về HRBP. 
Bước 5: AF Lưu trữ thông tin (lưu trữ những thông tin nhận từ HRBP, không yêu cầu ứng viên cung cấp thêm) bao gồm: Danh sách ứng viên , Hồ sơ ứng viên (File PDF) Lịch sử cuộc gọi. File ghi âm cuộc gọi.
Ghi chú: Qúa trình xác minh AF sẽ thực hiện song song với quá trình HRBP gửi  hồ sơ sang đối tác tạo code, không làm mất thêm thời gian.   
Thời gian: Áp dụng từ ngày 07/06/2021 cho đến khi có thông báo mới.