Thích Muốn

NAG - SHB Finance - Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng SHB

1. TỔNG QUAN SẢN PHẨM (Ver13_01)
Link tải: /TỔNG QUAN SẢN PHẨM (Ver 13_1).xlsx
2. QUY TRÌNH BÁN HÀNG
Link tải: /Quy trình bán hàng.pdf
3. HƯỚNG DẪN ĐIỀN APP
Link tải: /HƯỚNG DẪN VIẾT APP.pdf
4. BỘ CÂU HỎI Q&A
Link tải: /Bộ câu hỏi Q&A sản phẩm SHBFC.pdf
5. SLIDE TRAINING SẢN PHẨM
Link tải: /3P_SLIDE TRAINING SHB FC .pdf
6. DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ NHÂN VIÊN MẪU BM01 (dành cho HRBP/Admin)
Link tải: /BM01-DANH SÁCH CẤP MÃ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CHO ĐỐI TÁC.xlsx
7. DANH SÁCH ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN BÁN HÀNG MẪ BM02 (dành cho HRBP/Admin)
Link tải: /BM02-DANH SÁCH ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN BÁN HÀNG.xlsx

* Lưu ý: Tất cả các ô dữ liệu có chứ từ "ký hiệu kênh" điều bắt buộc điền "BT"
Mọi thắc mắc về sản phẩm và quy trình bán hàng vui lòng liên hệ Admin dự án/Quản lý trực tiếp/Tổng đài NAG CARE  (Zalo: @nguyenanhgroup) đễ được hỗ trợ
Trường hợp phát hành lại tài liệu vui lòng ghi rõ nguồn : www.nguyenanhgroup.com