Thích Muốn

PVI Insurance Corporation

Giới thiệu Công Ty Bảo hiểm PVI

Tên đầy đủ: Tổng Công ty Bảo hiểm PVI ( PVI Insurance Corporation)
Tên giao dịch: PVI Insurance

Đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PVI Holdings là định chế Tài chính – Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, tổ chức duy nhất hoạt động đầy đủ trong lĩnh vực Bảo hiểm trên thị trường.

Tham khảo thêm tại: Bảo Hiểm PVI Insurance