Thích Muốn

SẢN PHẨM KHÁCH HÀNG CÓ THU NHẬP CAO

SẢN PHẨM KHÁCH HÀNG CÓ THU NHẬP CAO
Đối tượng: Công dân VN tuổi từ 18 đến 60 tuổi đang làm việc tại công ty, nhà máy, xí nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam và có thu nhập cao.
- Bảng tóm tắt sản phẩm: /datafiles/30521/upload/files/Sản phẩm vay theo lương (ECL).pdf
_GHI CHÚ:
   + Số tiền vay trên đã bao gồm BHKV (nếu có)
   + Nhóm đối tượng loại trừ: Công An, Nhà Báo, KH không biết chữ, KH có tiền án, tiền sự, KH đang có nợ xấu tại NN,TCTD
   + Quy định CIC: KHÔNG quy định
   + Bắt buộc ghi thông tin tài khoản cá nhân KH -> Giải ngân qua kênh VNPost, đối tác Expro