TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

03/06/2020 13:55 | : 331


TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN:

Xây dựng NGUYÊN ANH GROUP trở thành doanh nghiệp mạnh và chuyên nghiệp chuỗi dịch vụ tổng hợp trong lĩnh vực Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ, khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.

SỨ MỆNH:

    Đối với khách hàng: Tôn trọng và cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

    Đối với đối tác: Xây dựng mối quan hệ tin cậy, uy tín, hợp tác cùng phát triển bền vững.

    Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo để mọi người có thể phát huy hết khả năng của mình

    Đối với xã hội: Luôn ý thức lợi ích của Nguyên Anh Group gắn liền với lợi ích xã hội và những hoạt động đóng góp cho xã hội là một phần trách nhiệm của Nguyên Anh Group đối với cộng đồng.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

   Xem tinh thần sáng tạo là nền tảng cho sự phát triển

    Xem con người là tài sản của Công ty, là nhân tố tạo nên sự thành công

    Xem tinh thần đồng đội, sự trung thực là phương châm hành động

   Xem sự khác biệtđột phá là lợi thế cạnh tranh.

Tin tức liên quan