THÀNH VIÊN

Điều lệ Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Nguyên Anh Group

Điều lệ Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Nguyên Anh Group

Điều lệ Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Nguyên Anh Group
XEM TIẾP
TB Đăng ký thay đổi lần 01 ngày 04/12/2020

TB Đăng ký thay đổi lần 01 ngày 04/12/2020

Thông báo thay đổi ĐKKD lần 1 ngày 04/12/2020
XEM TIẾP
Báo cáo tài chính năm 2020- đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2020- đã kiểm toán

XEM TIẾP
Công ty trực thuộc

Công ty trực thuộc

Danh sách công ty trực thuộc
XEM TIẾP
Công ty thành viên

Công ty thành viên

Danh sách công ty thành viên
XEM TIẾP
Cơ Cấu Tổ Chức

Cơ Cấu Tổ Chức

Cơ cấu tổ chức công ty áp dụng từ ngày 05/05/2021 Chỉnh sửa, bổ sung lần 01 ngày 31/07/2021: Cập nhật danh sách nhân sự bởi Huỳnh Trần Tuyết Trinh Chỉnh sửa, bổ sung lần 02 ngày
XEM TIẾP