TIN TỨC SỰ KIỆN

Báo chí nói gì về Nguyên Anh Group

Báo chí nói gì về Nguyên Anh Group

XEM TIẾP
Môi trường và cộng đồng

Môi trường và cộng đồng

XEM TIẾP
Chiến lược con người

Chiến lược con người

XEM TIẾP
Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp

XEM TIẾP
Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

Năm 2019 - Năm của xây dựng Bắt đầu tư những khó khăn và nhiều thử thách và bằng những sự nỗ lực phi thường: làm việc cùng nhau TIN TƯỞNG - CHÂN THÀNH - ĐOÀN KẾT               T
XEM TIẾP
VÌ SAO NÊN CHỌN KAIROS COWORKING?

VÌ SAO NÊN CHỌN KAIROS COWORKING?

XEM TIẾP
Về Kairos Coworking Space

Về Kairos Coworking Space

XEM TIẾP
Thông báo thay đổi thông tin (informations chages)

Thông báo thay đổi thông tin (informations chages)

Thông báo về việc Đổi Tên và Địa chỉ công ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Nguyên Anh Group
XEM TIẾP
TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI
XEM TIẾP