Thích Muốn

VẬN TẢI LOGISTICS (KÊNH NAG_LOG)

VẬN TẢI LOGISTICS
Nguyên Anh Group tự hào là đơn vị cung cấp Dịch vụ khai báo Hải quan và Tư vấn cho khách hàng về thủ tục hải quan
   + Kiểm tra mã HS, thuế suất nhập khẩu, xuất khẩu và VAT
   + Đăng ký định mức nguyên phụ liệu
   + Đăng ký hợp đồng gia công đối với loại hình gia công
   + Thanh khoản , thủ tục hoàn thuế
   + Xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) và các chứng thư khác
   + Đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu, cập nhật những quy định vá chính sách của nhà nước đối với hàng hoá xuất nhập khẩu và tư vấp áp mã HS đối với hàng hoá xuất nhập khẩu.
Mọi trường hợp cần hỗ trợ khác vui lòng gửi thư điện tử email về địa chỉ cskh@nguyenanhgroup.com  ;  NAG_Care@nguyenanhgroup.com hoặc Zalo @nguyenanhgroup đễ được hỗ trợ