Thích Muốn

VAY THEO HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG KHÁC

VAY THEO HĐTD CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC
- Đối tượng: Có hợp đồng vay tín chấp tại tổ chức tín dụng mà MAFC chấp nhận
 /datafiles/30521/upload/files/FILE TÀI LIỆU/CÁC TCTD (UCCC).pdf
- Độ tuổi: 20 đến 60 tuổi (tuổi hiện tại + Kỳ hạn vay, không quá)
- Được chia làm 3 nhóm chính: UCCC MOVER, UCCC NORMAL, UCCC SIMPLE & UCCC PROMO

Vui lòng tải file sản phẩm tại đây:
1. Bảng tổng hợp sản phẩm UCCC
Link tải: /datafiles/30521/upload/files/S%E1%BA%A3n%20ph%E1%BA%A9m%20UCCC.pdf
2. Bảng tính khoản vay sản phẩm UCCC
Link tải: /datafiles/30521/upload/files/UCCC%20Formula%20v%201%200_%202020_Update3.xlsx
3. Sản phẩm UCCC Promo (dành cho Hợp đồng vay điện máy trả góp 0%)
Link tải: /datafiles/30521/upload/files/UCCC%20Promo%20(%C3%A1p%20d%E1%BB%A5ng%20vay%200%25).pdf
4. Bảng tính khoản vay sản phẩm UCCC Promo
Link tải: /datafiles/30521/upload/files/UCCC%20PROMO%20v%201%200_%202020_Update1(1).xlsx

► Add: 133,Đường Lê Lợi, P. Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam 
► MST:  3702890334                                     ► Phone+ 84 27 4633 8896
►  E-mailinfo@nguyenanhgroup.com      ► Webwww.nguyenanhgroup.com© 2019 All rights reserved - Designed by NGUYEN ANH GROUP

SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT